کالای فیزیکی

در کوچه باغ های بهشت (بیاضی)

در کوچه باغ های بهشت (بیاضی)
در کوچه باغ های بهشت (بیاضی)
در کوچه باغ های بهشت (بیاضی)

در کوچه باغ های بهشت (بیاضی)

ناموجود
اضافه به سبد خرید

خلاصه کتاب:

خدای متعال در قرآن مجید از دو بهشت نشان داده است؛ بهشتی اینجا و بهشتی آنجا؛ بهشتی برای دوستان و بهشتی برای خوبان. و این که: «آنان که از مقام پروردگار خود پروا دارند، هم اینجا، در بهشتند»؛

و آنان که به حضور آن حقیقت الاهیّه در خود امنیّت بخشیده (ایمان) و رعایت او را در رفتار خود می کنند، در بیشه زارهای نعمت اند؛ و آنان که خدای متعال را پاسداری کنند (تقوا) در جایگاهی راستین (نه خیالی و دروغین) ، نزد مالک و مَلِک توانگر خود هستند؛ «هستند» نه آن که «خواهند بود». حال، احکام (روش و شیوه ی) حضور در آن بهشت و معیشت در آن چگونه است؟