کالای فیزیکی

ره آوردی از حج برای راهیان حج (چاپ جدید)

 ره آوردی از حج برای راهیان حج (چاپ جدید)
 ره آوردی از حج برای راهیان حج (چاپ جدید)
 ره آوردی از حج برای راهیان حج (چاپ جدید)

ره آوردی از حج برای راهیان حج (چاپ جدید)

۴۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

خلاصه کتاب:

حاوى تذكراتى معرفتى و توصيه هاى كاربردى به راهيان حج براى ره يافت به معرفت و معناى حج؛ حجى كه در آن، حاجى، حج را برترين عبادت بيابد؛ حجى كه يكبار آن عمرى راكفايت كند، وزائر را بر او هميشه حاجى بيت الله قرار دهد؛ حجى كه حاصل زيارت بيت الله، زيارت صاحب بيت، و زيارت ساكنان بيت، ويافتن سكينه دل و تقويت دين بوده باشد.