کالای فیزیکی

تقوا

تقوا
کالای فیزیکی

تقوا

۷۰۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

تقوا

با تو سرکردن؛ سر برای تو؛ سروری تو

دوره 3جلدی

مولف: حسین درگاهی

نیل به تقوا محور دعوت و تربیت انبیا و دین الهی است و تقوا شاه کلید نیل به کمالات الهیه و رمز گشایش همه مشکلات و سبب دست یافتن به همه دستاورد انبیا علیهم السلام می باشد از علم، معرفت، حقیقت، عبادت، سعادت، امنیت، موفقیت، مقبولیت، محبت و جنت.

از آنجا که پاسداری و اطاعت از آن حقیقت موکول به مواجهه باطنی و یافتن آن است در این مجموعه به منظور حفظ استقلال متن در دستیابی عملی به تقوا برای مخاطب، روش شناسی های توجه به حضور حقیقت الهیه نیز مختصرا آورده شده و تمرکز اصلی بر روش شناسی های خاص تقوا یعنی «بخشیدن خویش به او و زندگی به عنوان خادم مملوک او» و «رعایت ادب محضر آن حقیقت و نگهداری از او» می باشد.

همچنین به مناسبت استکانت خلائق نسبت به وجود مبارک امام زمان علیه السلام در طی طریق بندگی به عنوان امام حاضر این عصر از سویی و صاحب شئونات ویژه در اکمال دین بندگان در همه اعصار از سوی دیگر، روش شناسی های ویژه نیل به تقوای آن حضرت در بخش جداگانه شرح داده شده است.

در خصوص تحقق اصل معاد نیز تقوا و روش شناسی کلی آن یعنی پاسداری راهگشاست زیرا خدای متعال فرموده است: و آتاهم تقواهم؛ کسانی که تقوا پیشه می کنند و مراعات می کنند آن چیزی را که باید حفاظت و رعایت کنند خدا همان چیزی را که از آن محافظت می کنند به آنها می دهد.